Du Royaume D'Adès

Du Royaume D'Adès Chien Courant Polonais

Chien Courant Polonais

pedigree Chien Courant Polonais

Chiots nés le 25/12/2020 disponible à partir du 19/02/2021

arrière grand-père

CH. Cekin dziczy amok

arrière grand-mère

Zoja ze strzeleckiego gaju

arrière grand-père

Nagar cnotliwy nos

arrière grand-mère

Alma smogorzewska zagroda

AA Grand-père

Hancza reflatus

AA Grand-mère

CH. Troja lowcza pasja

AA Grand-mère

Akcja notecka ostoja

AA Grand-père

Zagraj Titre Initial

AA Grand-mère

Bierka cnotliwy nos

AA Grand-mère

Wilga cnotliwy nos